ESP

Ochrona i systemy bezpieczeństwa

ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość

System ochrony budynków

Włamanie do domu czy mieszkania, poza stratami materialnymi (pieniądze, kosztowności), o wartości sentymentalnej (pamiątki rodzinne) powoduje przede wszystkim zaburzenie poczucia bezpieczeństwa będącego prawem każdego człowieka, które właśnie dom ma mu zapewniać. Aby tego uniknąć warto zastanowić się nad instalacją zewnętrznych zabezpieczeń przed nieproszonymi gośćmi. Za zastosowaniem takich rozwiązań przemawiają policyjne statystyki, zgodnie z którymi rocznie dochodzi w Polsce do ponad 110 tysięcy kradzieży z włamaniem, a do ujęcia złodziei dochodzi w co trzecim przypadku.

Najczęściej wybierana forma ochrony to alarm. Jednak jest to sformułowanie bardzo ogólne, ponieważ nad jego rodzajem oraz zakresem należy się dobrze zastanowić, by gwarantować najwyższy standard bezpieczeństwa. Najlepiej w tym zakresie poradzić się profesjonalnej firmy, której pracownik dokona oględzin nieruchomości, co pozwoli mu zaproponować najlepsze w danym przypadku rozwiązanie. Warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę podejmując współpracę ze specjalistami.

Czytaj całość
policja

Zadania policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją tworzoną by służyć społeczeństwu, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej zadnia określa ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Czytaj całość
helikopter policyjny

Struktura policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, powołaną w celu służenia społeczeństwu, zapewnienia ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powstała na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji.

Czytaj całość

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach są różne w różnych krajach. Zwykle pasażerów skanuje się zarówno fizycznie, jak i prześwietla się ich psychologicznie.

Służby i jednostki gwarantujące ochronę

Aby prawidłowe funkcjonowanie obrony cywilnej było możliwe, niezbędne jest stworzenie struktury odpowiednio przygotowanych i współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach jednostek.

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej jest zadaniem skomplikowanym i złożonym, gdyż z reguły obejmuje dużą liczbę osób, którym trzeba zapewnić schronienie oraz warunki do przetrwania, jednocześnie eliminując potencjalne zagrożenie dla ich bytu.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego

Wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu cywilnemu mogą mieć wiele przyczyn, jednak mechanizm ich powstawania jest zawsze taki sam.