ESP

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu minimalizację skutków takich wydarzeń albo ich całkowite powstrzymanie, m. in. poprzez  zapewnienie ludności warunków gwarantujących bezpieczne, humanitarne warunki konieczne do przetrwania.
Organizacja obrony cywilnej jest indywidualna dla każdego kraju/podmiotu i obejmuje formacje oraz obiekty przez ten podmiot utworzone i uprawnione. Służby i organizacje OC podlegają ochronie prawa międzynarodowego, która jest nieprzerwana nawet w trakcie prowadzenia działań zbrojnych. Władze muszą zapewnić im wtedy niezbędne środki umożliwiające wykonywanie dedykowanych zadań.

W Polsce struktura organizacyjna ochrony cywilnej przedstawia się następująco:

  • Szef Obrony Cywilnej - organ centralny,
  • wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – organy terenowe, szefowie obrony cywilnej podlegających im jednostek administracyjnych.

Są oni zobowiązani do przygotowania formacji OC, organizowania oraz koordynowania ich działań, zapewnienia niezbędnych środków i zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych formacji znajdujących się pod ich pieczą, w razie potrzeby do kierowania działaniami obronnymi.

Wśród zadań Obrony Cywilnej znajduje się również ochrona dóbr o charakterze i przeznaczeniu cywilnym, w tym:

  • miejsc kultu religijnego,
  • ośrodków i obiektów kultury,
  • miejsc niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej,
  • środowiska naturalnego,
  • budowli i urządzeń których uszkodzenie mogłoby być niebezpieczne (budynki wojskowe z amunicją, elektrownie atomowe itp.),
  • miejscowości niebronionych,
  • stref zdemilitaryzowanych.

W tym celu działania OC powinny skupić się na powstrzymaniu wystąpienia zagrożenia, a jeśli już ono nastąpiło na minimalizowaniu jego negatywnych skutków.

ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość