ESP

Służby i jednostki gwarantujące ochronę

Aby prawidłowe funkcjonowanie obrony cywilnej było możliwe, niezbędne jest stworzenie struktury odpowiednio przygotowanych i współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach jednostek. W Polsce zorganizowanie obrony cywilnej przedstawia się następująco – na czele stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju, będący organem centralnym. Pod nim działania obrony koordynowane są na poziomie samorządu terytorialnego przez wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), którzy są szefami obrony cywilnej podlegających im jednostek administracyjnych.

wojsko

Ich zadaniem jest przygotowanie, zarządzanie oraz kierowanie formacjami OC.
Wyróżnienie wszystkich służb i jednostek wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej jest problematyczne, ze względu na ich mnogość, można je jednak podzielić według dwóch kryteriów:

1.Pracujące w trybie doraźnym:

 • służby ratownictwa medycznego,
 • służby ratownictwa morskiego,
 • służby ratownictwa górskiego,
 • służby ratownictwa energetycznego,
 • służby ratownictwa gazowego,
 • służby ratownictwa wodnego,
 • Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – czyli zintegrowany system mający zapewnić ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

2.Pracujące w trybie zwyczajnym:

 • służby komunalne,
 • służby opieki medycznej,
 • służby opieki zdrowotnej,
 • służby sanitarno-epidemiologiczne,
 • służby ochrony środowiska,
 • służby mundurowe odpowiedzialne za zapewnienie porządku.

3. Organizacje pozarządowe.

ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość