ESP

System ochrony budynków

Włamanie do domu czy mieszkania, poza stratami materialnymi (pieniądze, kosztowności), o wartości sentymentalnej (pamiątki rodzinne) powoduje przede wszystkim zaburzenie poczucia bezpieczeństwa będącego prawem każdego człowieka, które właśnie dom ma mu zapewniać. Aby tego uniknąć warto zastanowić się nad instalacją zewnętrznych zabezpieczeń przed nieproszonymi gośćmi. Za zastosowaniem takich rozwiązań przemawiają policyjne statystyki, zgodnie z którymi rocznie dochodzi w Polsce do ponad 110 tysięcy kradzieży z włamaniem, a do ujęcia złodziei dochodzi w co trzecim przypadku.

Najczęściej wybierana forma ochrony to alarm. Jednak jest to sformułowanie bardzo ogólne, ponieważ nad jego rodzajem oraz zakresem należy się dobrze zastanowić, by gwarantować najwyższy standard bezpieczeństwa. Najlepiej w tym zakresie poradzić się profesjonalnej firmy, której pracownik dokona oględzin nieruchomości, co pozwoli mu zaproponować najlepsze w danym przypadku rozwiązanie. Warto jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę podejmując współpracę ze specjalistami.

domofon

Najważniejsza jest niezawodność. System musi działać bez względu na warunki zewnętrzne, w szczególności te atmosferyczne, które mogą zakłócić lub nawet całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie elementów elektronicznych. A ponieważ są one instalowane na zewnątrz budynku, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Z tego powodu powinniśmy również zadbać o ich jakość. Zastosowanie urządzeń innowacyjnych, działających w oparciu o najnowsze technologie zmniejsza ryzyko ich nieprawidłowego funkcjonowania. Warto także zwrócić uwagę na ich wygląd. Ma tu znaczenie kwestia estetyczna, bo staną się one częścią wykończenia nieruchomości. Jednak im bardziej się z nią wizualnie zgrają, tym mniej widoczne będą dla złodzieja.

Alarmy zewnętrzne mogą przybrać dwojaką postać. Pierwsza z nich działa w oparciu o aktywne bariery podczerwieni. System taki tworzą nadajnik i odbiornik, pomiędzy którymi przesyłane są niewidoczne dla ludzkiego oka wiązki promieniowania. Kiedy ktoś przez taką wiązkę przejdzie system natychmiast uruchomi alarm. Odległość między odbiornikiem i nadajnikiem może wynieść nawet 10 metrów, co umożliwia ochronę dużego terenu oraz elementów budynku z reguły pomijanych, np. okien piwnicznych.

Druga grupa zabezpieczeń działa w oparciu o czujniki ruchu. Urządzenia wykonane w tym systemie dla zapewnienia najwyższej ochrony powinno posiadać podwójny tor detekcji – mikrofalowy i podczerwieni.  Nadają się do stosowania w elementach automatycznych budynku, np. roletach czy bramach garażowych. Rozwiązanie to stosuje się w miejscach, gdzie nie można zainstalować czujników na płasko i niezbędne jest zamontowanie ich pod kątem, by zakres ochrony uwzględniał zróżnicowane ukształtowanie terenu.

ochrona ludności

Czym jest ochrona ludności

Ochrona ludności polega na obronie osób cywilnych oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z prowadzonymi działaniami wojskowymi lub powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń naturalnych, cywilizacyjnych, czy innych, które wpływają bezpośrednio na zagrożenie bytu społeczeństwa.

Czytaj całość
podgladanie

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu.

Czytaj całość
oddział specjalny

Ochrona ludności - zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych.

Czytaj całość
żołnierze

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku - o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099.

Czytaj całość