Biuro Nieruchomości Kraków
Jak zostać pracownikiem ochrony
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu. Powinna posiadać ona odpowiednie predyspozycje, takie jak: odporność na stres, wysoki stan wiedzy w kwestiach prawa, sprawność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań (stwierdzona orzeczeniem lekarskim), kultura osobista oraz umiejętność szybkiej analizy sytuacji, a także szybkiej reakcji. Te cechy często są pomijane w przypadku zatrudnienia pracownika ochrony do sklepu czy zakładu przemysłowego.

Aby zostać niekwalifikowanym pracownikiem ochrony, wystarczy być zdrowym fizycznie i psychicznie, pełnoletnim i nieskazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Natomiast wykwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać każdy, kto ukończył 21 lat, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za przestępstwo umyślne, ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada nienaganną opinię, którą wydał na piśmie właściwy organ Policji. Dodatkowo kwalifikowani pracownicy ochrony mogą odbywać szkolenia oraz inne kursy, które będą potwierdzały ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie technik interwencyjnych, samoobrony, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i znajomości przepisów prawa wiążących się z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wraz z 1 stycznia 2014 roku weszła w życie tzw ustawa deregulacyjna dotycząca ochrony osób i mienia. Do najważniejszych zmian dotyczących zdobywania zawodu pracownika ochrony należą: rezygnacja z egzaminów do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony, wprowadzenie list kwalifikowanych pracowników ochrony, pracowników zabezpieczenia technicznego oraz cykliczne szkolenia specjalistyczne. Obecnie, aby zostać pracownikiem ochrony, nie trzeba ubiegać się o licencję pierwszego oraz drugiego stopnia czy też przystępować do egzaminów na licencje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Zamiast tego wpisuje się ich na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu dokonują komendanci wojewódzcy policji, dobrani za względu na miejsce zamieszkania osoby, ubiegającej się o wpis na listę.

Zaświadczenia w postaci dyplomów, świadectw wydawanych przez szkoły czy inne placówki edukacyjne nie stanowią obecnie podstawy do ubiegania się o wpis na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, gdyż przeprowadzane w tych placówkach egzaminy nie posiadały akredytacji. Od 2014 roku przedsiębiorcy posiadający koncesję wydają już nowe legitymacje pracownikom ochrony i kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.