Biuro Nieruchomości Kraków
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego

Wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu cywilnemu mogą mieć wiele przyczyn, jednak mechanizm ich powstawania jest zawsze taki sam. Składają się na niego trzy elementy, które występują łącznie: 1. Źródło – czyli pierwotna przyczyna, siła sprawcza pojawiająca się w wyniku: zjawisk naturalnych, np. trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, błędów lub wypadków, np. pożar, katastrofa budowlana, zdarzeń prowadzonych celowo, np. […]

Czytaj dalej
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej jest zadaniem skomplikowanym i złożonym, gdyż z reguły obejmuje dużą liczbę osób, którym trzeba zapewnić schronienie oraz warunki do przetrwania, jednocześnie eliminując potencjalne zagrożenie dla ich bytu.

Czytaj dalej
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Służby i jednostki gwarantujące ochronę

Aby prawidłowe funkcjonowanie obrony cywilnej było możliwe, niezbędne jest stworzenie struktury odpowiednio przygotowanych i współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach jednostek. W Polsce zorganizowanie obrony cywilnej przedstawia się następująco – na czele stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju, będący organem centralnym. Pod nim działania obrony koordynowane są na poziomie samorządu terytorialnego przez wojewodów, starostów, wójtów lub […]

Czytaj dalej
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach są różne w różnych krajach. Zwykle pasażerów skanuje się zarówno fizycznie, jak i prześwietla się ich psychologicznie. Często sprawdza się ich urządzeniami, których nawet nie zauważają. Niestety najsłabszym ogniwem systemów bezpieczeństwa na portach lotniczych jest personel. Pokazuje to chociażby sytuacja z Szarm El— Szejk, gdzie w zeszłym roku ktoś podłożył ładunek […]

Czytaj dalej
Struktura policji
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Struktura policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, powołaną w celu służenia społeczeństwu, zapewnienia ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Powstała na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Na jej czele stoi Komendant Główny Policji, będący przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tej jednostki. Pod jego pieczą działa […]

Czytaj dalej
Zadania policji
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Zadania policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją tworzoną by służyć społeczeństwu, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej zadnia określa ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Należą do nich:

Czytaj dalej
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

System ochrony budynków

Włamanie do domu czy mieszkania, poza stratami materialnymi (pieniądze, kosztowności), o wartości sentymentalnej (pamiątki rodzinne) powoduje przede wszystkim zaburzenie poczucia bezpieczeństwa będącego prawem każdego człowieka, które właśnie dom ma mu zapewniać. Aby tego uniknąć warto zastanowić się nad instalacją zewnętrznych zabezpieczeń przed nieproszonymi gośćmi. Za zastosowaniem takich rozwiązań przemawiają policyjne statystyki, zgodnie z którymi rocznie […]

Czytaj dalej
Uprawnienia pracownika ochrony
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku – o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099. Kwalifikowany pracownik ochrony posiada szerszy krąg uprawnień i w określonych sytuacjach ma m.in. prawo zastosowania przymusu bezpośredniego, a nawet […]

Czytaj dalej
Ochrona ludności – zadania
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Ochrona ludności – zadania

Właściwa organizacja obrony cywilnej ma na celu zapewnienie bezpiecznych i humanitarnych warunków życia i przetrwania ludności podczas wystąpienia zdarzeń, które takiemu bytowi zagrażają, np. klęsk żywiołowych czy operacji militarnych. Na działania te składa się wiele zadań, którymi formacje OC się zajmują, m.in. :

Czytaj dalej
Jak zostać pracownikiem ochrony
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 2023-02-24

Jak zostać pracownikiem ochrony

Pracownik ochrony to osoba zajmująca się zawodowo zapewnianiem fizycznego bezpieczeństwa osobom czy też powierzonemu mieniu. Powinna posiadać ona odpowiednie predyspozycje, takie jak: odporność na stres, wysoki stan wiedzy w kwestiach prawa, sprawność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań (stwierdzona orzeczeniem lekarskim), kultura osobista oraz umiejętność szybkiej analizy sytuacji, a także szybkiej reakcji. Te cechy często […]

Czytaj dalej