Biuro Nieruchomości Kraków
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej jest zadaniem skomplikowanym i złożonym, gdyż z reguły obejmuje dużą liczbę osób, którym trzeba zapewnić schronienie oraz warunki do przetrwania, jednocześnie eliminując potencjalne zagrożenie dla ich bytu.

W związku z tym formacje Obrony Cywilnej muszą podejmować rozmaite działania, by cele te udało się osiągnąć, w tym:

  • zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – odbywa się to w specjalnie do tego przygotowanych tymczasowych i prowizorycznych pomieszczeniach, obozach, namiotach, schronach, które muszą spełniać minimalne normy sanitarne i umożliwić przetrwanie w nich do czasu ustąpienia zagrożenia,
  • zapewnienie zaplecza medycznego, duchowego, psychologicznego – mimo trudnych warunków niezbędne jest zorganizowanie prowizorycznych punktów medycznych, zapewniających nie tylko pomoc doraźną ale w razie konieczności dłuższą opiekę, zastępująca hospitalizację, ponadto w momentach dużego stresu dużym wsparciem jest opieka duchowa i psychologiczna,
  • organizowanie transportu – który z reguły w takich przypadkach ma charakter transportu masowego, ważny więc jest odpowiedni plan jego przeprowadzenia, ustalenie kolejności, priorytetów, nadzorowanie jego przebiegu, pilnowanie porządku,
  • zarządzenie tłumem – ma to szczególne znaczenie w momentach zagrożenia, kiedy panika może spowodować szkody większe aniżeli samo zagrożenie,
  • rozpoznawanie zagrożeń – przy użyciu specjalistycznego sprzętu obecnie naukowcy są w stanie przewidzieć wiele katastrof naturalnych, natomiast liczne prognozy, analizy i obserwacje, a także specjalistyczne działania pozwalają rozpoznawać inne rodzaje niebezpieczeństw, np. zagrożenie konfliktem zbrojnym, migracją ludności na dużą skalę, epidemią,
  • organizacja łączności i komunikacji – w wyniku wydarzeń gwałtownych i nieprzewidzianych, jak wojna czy kataklizm, komunikacja może zostać znacznie uszkodzona, a jej sprawne funkcjonowanie w takim okresie jest niezwykle ważne, głównie po to by dotrzeć do poszkodowanych, aby mogli oni sami znaleźć pomoc, przemieścić się w bezpieczne miejsce itp.,
  • organizowanie działań ratowniczych – w pierwszej kolejności udzielenie pomocy poszkodowanym, następnie usuwanie skutków wystąpienia niebezpiecznego zagrożenia, ograniczenie ich powiększania się poprzez wydzielenie i odizolowanie obszarów zagrożonych,
  • doraźne grzebanie zmarłych – w przypadku zdarzeń o dużej skali działanie te mogą mieć charakter masowy, a ich głównych celem jest zapobieganie wybuchowi epidemii, której sprzyjają pogorszone warunki sanitarne, medyczne itp.,
  • pomoc w przywróceniu działania niezbędnych służb użyteczności publicznej – w ramach tych działań OC świadczy również doraźną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i tymczasowemu zastąpieniu tych służb, by uniknąć samowoli, chaosu, bezprawia, a w efekcie pogłębiania się sytuacji kryzysowej.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.