Biuro Nieruchomości Kraków
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Służby i jednostki gwarantujące ochronę

Aby prawidłowe funkcjonowanie obrony cywilnej było możliwe, niezbędne jest stworzenie struktury odpowiednio przygotowanych i współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach jednostek. W Polsce zorganizowanie obrony cywilnej przedstawia się następująco – na czele stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju, będący organem centralnym. Pod nim działania obrony koordynowane są na poziomie samorządu terytorialnego przez wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), którzy są szefami obrony cywilnej podlegających im jednostek administracyjnych.

wojskoIch zadaniem jest przygotowanie, zarządzanie oraz kierowanie formacjami OC.
Wyróżnienie wszystkich służb i jednostek wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej jest problematyczne, ze względu na ich mnogość, można je jednak podzielić według dwóch kryteriów:

1.Pracujące w trybie doraźnym:

 • służby ratownictwa medycznego,
 • służby ratownictwa morskiego,
 • służby ratownictwa górskiego,
 • służby ratownictwa energetycznego,
 • służby ratownictwa gazowego,
 • służby ratownictwa wodnego,
 • Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – czyli zintegrowany system mający zapewnić ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

2.Pracujące w trybie zwyczajnym:

 • służby komunalne,
 • służby opieki medycznej,
 • służby opieki zdrowotnej,
 • służby sanitarno-epidemiologiczne,
 • służby ochrony środowiska,
 • służby mundurowe odpowiedzialne za zapewnienie porządku.

3. Organizacje pozarządowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.