Biuro Nieruchomości Kraków
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego

Wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu cywilnemu mogą mieć wiele przyczyn, jednak mechanizm ich powstawania jest zawsze taki sam.

Składają się na niego trzy elementy, które występują łącznie:

1. Źródło – czyli pierwotna przyczyna, siła sprawcza pojawiająca się w wyniku:

 • zjawisk naturalnych, np. trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii,
 • błędów lub wypadków, np. pożar, katastrofa budowlana,
 • zdarzeń prowadzonych celowo, np. działań militarnych, terroryzmu.

2. Czynnik wyzwalający, który może mieć charakter:

 • fizyczny, np. mechaniczne uruchomienie bomby,
 • psychiczny, np. decyzja podjęta w przypływie silnych emocji,
 • niesprawnej infrastruktury cywilizacyjnej.

3. Zagrożone dobro, czyli życie, zdrowie i byt ludności, na których funkcjonowanie składają się czynniki:

 • naturalne,
 • należące do infrastruktury materialno-społecznej.

Łączne wystąpienie tych czynników skutkuje powstaniem zagrożenia dla ludności cywilnej. Może ono przybrać różną postać i stanowić pierwotny lub wtórny rodzaj takiego niebezpieczeństwa.

Zagrożenia o charakterze pierwotnym:

 • zjawiska naturalne – powstałe w wyniku działania żywiołów oraz pochodzące z kosmosu,
 • techniczne – komunikacyjne, technologiczne, budowlane itp.
 • militarne – powstałe w wyniku działań wojskowych lub terrorystycznych,
 • nadzwyczajne zagrożenie środowiska – czyli powstałe w wyniku połączenia zagrożeń militarnych i technicznych, np. skażenie terenu, zatonięcie statku przewożącego broń i amunicję.

Zagrożenia o charakterze wtórnym, czyli powodujące klęski żywiołowe:

 • związane z egzystencją człowieka – masowe zgony, epidemie,
 • społeczne – patologie takie jak narkomania, prostytucja, bezrobocie, zaburzenia psychiczne,
 • zachwianie równowagi środowiska naturalnego – nadmierny przyrost flory i fauny,
 • nadmierna ingerencja w środowisko naturalne – skażenia, zniszczenie środowiska, wpływanie na liczbę zwierząt i roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.