Biuro Nieruchomości Kraków
Uprawnienia pracownika ochrony
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Uprawnienia pracownika ochrony

Uprawnienia pracownika ochrony posiadającego licencję oraz nieposiadającego tego rodzaju dokumentu są różne, choć określa je ta sama ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku – o ochronie osób i mienia, ujęta w Dz.U. 2014 poz. 1099. Kwalifikowany pracownik ochrony posiada szerszy krąg uprawnień i w określonych sytuacjach ma m.in. prawo zastosowania przymusu bezpośredniego, a nawet broni.

Zazwyczaj na pierwszy rzut oka nie da rady odróżnić kwalifikowanego pracownika ochrony od tego niekwalifikowanego. Kwalifikowanym pracownikiem ochrony zostaje tylko ta osoba, którą wpisano na listę kwalifikowanych pracowników ochrony bądź kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Warunkiem do tego jest posiadanie licencji pracownika ochrony albo zabezpieczenia technicznego pierwszego czy też drugiego stopnia, a także ukończenie szkoły i kursu po 01 stycznia 2014 roku oraz wpisanie przez właściwy Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Bez względu na posiadanie licencji czy jej brak każdy pracownik ochrony musi mieć przy sobie legitymację, aby każda sprawdzana przez niego osoba mogła bez problemów zanotować sobie jego imię i nazwisko, a także numer dokumentu oraz wystawcę.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia pracownicy ochrony mają prawo:

  • zażądać wszelkiego rodzaju przepustek bądź pozwoleń zezwalających na wejście czy wjazd do chronionego obszaru albo obiektu;
  • wezwać daną osobę do opuszczenia obszaru w przypadku stwierdzenia u niej braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu lub obszaru bądź zakłócania porządku
  • ująć osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego oraz dla chronionego mienia, aby niezwłocznie oddać je Policji;
  • zastosować środki przymusu bezpośredniego (np. użyć kajdanek czy paralizatora), w przypadku zaistnienia zagrożenia dóbr powierzonych ochronie bądź odparcia ataku na pracownika ochrony;
  • użyć broni palnej, lecz tylko w szczególnych przypadkach (m.in. w sytuacji bezpośredniego zamachu na życie czy zdrowie pracownika ochrony lub osoby postronnej, w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego oraz bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartościowe przedmioty, wartości pieniężne);

Należy pamiętać, że ochroniarz bez licencji nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień, a tym samym nie ma prawa nas wylegitymować, zastosować środków przymusu bezpośredniego oraz nas przeszukać. Taka osoba pracująca np. w centrum handlowym czy supermarkecie może zrobić wyłącznie to, co zwykły obywatel, czyli zatrzymać osobę łamiącą prawo na gorącym uczynku, a następnie przekazać ją policji. Warto także wiedzieć, iż choć licencjonowany ochroniarz może zatrzymać daną osobę, to nie ma jednak prawa jej przeszukać czy przesłuchać.

Pracownik ochrony, który popełnił czyn stanowiący przekroczenie jego uprawnień może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 50. zawartego w Ustawie o Ochronie osób i mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.