Biuro Nieruchomości Kraków
Zadania policji
Ochrona i systemy bezpieczeństwa 24 lutego, 2023

Zadania policji

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją tworzoną by służyć społeczeństwu, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej zadnia określa ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Należą do nich:

 • ochrona zdrowia i życia ludzi, ich mienia przed bezprawnymi działaniami, które dobra te mogą naruszyć;
 • inicjowanie i organizowanie działań w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 • zapobieganie zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców;
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy DNA;
 • ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.