Biuro Nieruchomości Kraków
Czynsz administracyjny – co to takiego?
Porady mieszkaniowe 27 lutego, 2023

Czynsz administracyjny – co to takiego?

Jednym z największych comiesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania jest czynsz administracyjny. Badania pokazują, iż zaledwie połowa Polaków wie, jakie opłaty wchodzą w jego skład, a jednak mało który zainteresowany nie narzeka na wysokość comiesięcznie uiszczanych opłat na rzecz spółdzielni. Trudno jednak poczynić jakiekolwiek oszczędności nie wiedząc, za co się płaci. Zatem co wchodzi w skład czynszu administracyjnego i od czego zależy jego wysokość?

Czynsz – co to takiego?

Przede wszystkim na początek warto poprawnie zdefiniować pojęcie czynszu. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego jest to opłata, która ustalana jest indywidualnie w zależności od np. lokalizacji i standardu, do wnoszenia której zobligowany zostaje najemca na rzecz właściciela, w zamian za możliwość użytkowania nieruchomości. Natomiast w relacji lokatora ze spółdzielnią takie zależności nie występują, dlatego mówimy tutaj nie o czynszu, a raczej opłacie mieszkaniowej.

W jej skład wchodzą 2 kluczowe elementy: opłaty niezależne od zarządcy, wynikające z kosztów eksploatacyjnych nieruchomości oraz opłat zależnych od zarządcy, związanych z kosztami administracyjnymi.

Opłaty niezależne od zarządcy

Są to koszty eksploatacyjne nieruchomości, nakładane przez jednostki zewnętrzne, na które spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz wynajmujący nie mają żadnego wpływu. Stawki poszczególnych usług są naliczane przez Radę Miasta lub Gminy, a płatność kierowana do przedsiębiorstwa świadczącego daną usługę, jak np. Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. O ile lokator może mieć realny wpływ na ilość zużywanej wody i w ten sposób wpływać na obniżenie kosztów, tak już nie ucieknie on od comiesięcznej opłaty za „gotowość” jej dostarczenia.

Podobnie wygląda kwestia ogrzewania, którym zajmuje się i dostarcza podmiot zewnętrzny, najczęściej przedsiębiorstwo miejskie. Warto dodać, że koszty ogrzewania dzielą się na części stałą, określaną na podstawie powierzchni użytkowej lokalu, oraz zmiennej, czyli realnego zużycia energii cieplnej.

Również bardzo istotne opłaty za odbiór i wywóz śmieci są narzucane z zewnątrz, a o ich wysokości decyduje uchwała stosownej jednostki administracyjnej. Także do urzędu gminy zarządca budynku jest zobligowany do przekazania opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.

Opłata mieszkaniowa będzie musiała pokrywać również wydatki związane z użytkowaniem prądu w częściach wspólnych budynku, takich jak klatki schodowe czy piwnice.

Opłaty na rzecz administracji

Członkowie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w kraju są obciążani kwotami przekazywanymi bezpośrednio na rzecz administracji. Wśród opłat zależnych od zarządcy wymienia się przede wszystkim kwoty związane z utrzymaniem budynku, a mianowicie koszty usług konserwatorskich i dbania o części wspólne. Z pozyskanych środków spółdzielnia opłaca też ubezpieczenie posesji, jak również pokrywa koszty bankowe, księgowe i obsługę prawną. Do tego dochodzą pensje pracowników administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.