Biuro Nieruchomości Kraków
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w 2024
Porady mieszkaniowe 14 marca, 2024

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w 2024

Osoby, które spłacają kredyt hipoteczny i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na pomoc z wykorzystaniem środków z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kto i na jakich zasadach może uzyskać dofinansowanie w 2024 roku?

Kredytobiorcy, którzy ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej mają problem z terminową spłatą rat kredytu hipotecznego, mogą również w tym roku skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Z FWK możemy również otrzymać środki na spłatę kredytu hipotecznego w sytuacji, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaż nieruchomości nie wystarczyły na całkowitą spłatę zobowiązanie. W 2024 roku zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym łatwiej będzie uzyskać pomoc w obu wariantach.

Kto może uzyskać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ze środków funduszu możemy skorzystać, gdy:

  • jeden z kredytobiorców stracił pracę i jest zarejestrowany jako bezrobotny;
  • miesięczny koszt obsługi kredytu hipotecznego przekracza 40 proc. miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszt związany z obsługą spłaty kredytu hipotecznego, nie będzie przekraczał dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego jest to kwota 1 940 zł, a w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego próg został ustalony na poziomie 1 500 zł na osobę.

Na czym polega wsparcie?

Ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możemy uzyskać pożyczkę na spłatę bieżących rat kredytu lub spłatę reszty zadłużenia w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nie pozwoliła na pokrycie całego salda kredytu.

Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie. W przypadku dofinansowania, do spłaty raty miesięczne wsparcie nie może przekroczyć 3 tys. zł. Pomoc w spłacie raty może być wypłacana przez okres 40 miesięcy. Maksymalnie możemy więc uzyskać pomoc finansową w wysokości 120 tys. złotych. Otrzymane z funduszu środki są wpłacane bezpośrednio do banku, na rachunek do spłaty kredytu.

Na kwotę 120 tys. złotych możemy też uzyskać pożyczkę, dzięki której będziemy mogli spłacić w całości kredyt hipoteczny po sprzedaży nieruchomości i pozbyć się ciążącego na nas zobowiązania.

W jaki sposób zwracamy środki?

Zwrot udzielonego wsparcia na spłatę raty lub pożyczki na spłatę kredytu po sprzedaży nieruchomości rozpoczyna się dwa lata od wypłaty ostatniej raty dofinansowania lub pożyczki. Spłata zostaje rozłożona na okres 200 miesięcy. Jeśli bez opóźnień spłacimy 134 raty, to pozostałe 66 rat zostanie nam umorzonych. W ten sposób w naszej kieszeni może pozostać kwota w wysokości blisko 40 tys. złotych.

Wniosek o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę pozostałego salda zadłużenia należy złożyć w banku, w którym spłacamy kredyt hipoteczny. Możemy to zrobić osobiście lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jeśli nasz bank udostępnia takie rozwiązanie. Do wniosku musimy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z pomocy. Szczegółowych informacji może nam udzielić pracownik banku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.